מלגות לסטודנטים בני העדה הנוצרית, בוגרי שירות צבאי או שירות לאומי

מלגות הידידות שנת 2016 תהיה השנה הראשונה בהיסטוריה בה יוענקו מלגות יעודיות לנוצרים, נשים וגברים בוגרי שירות צבאי או שירות לאומי.

מטרת הענקת מלגות אלו היא לגרום להעלאת המוטיבציה לגיוס בקרב הצעירים הנוצרים וזאת בעיקר על ידי מתן דוגמה לבני הנוער העומדים בפני ההכרעה האם להתנדב לשירות צבאי או לאומי או לאו וכן כאות הוקרה והערכה לאלה שבחור לקום ולהתנדב לשירותם.

בתמורה למלגות יתנדבו המילגאים בארגונים שונים למען הקהילה והחברה.

המלגות יוענקו בשיתוף הקרן לידידות בראשות הרב יחיאל אקשטיין.

מספר מלגות נוסף ינתן  בנדיבות Middle East Forum.


מענקי מחקר

הפורום שם לו למטרה לגייס משאבים למען הקמת קרן למלגות מחקר בנושאים נוצריים מעוניינת לקדם ולסייע למחקר אקדמי על ידי סטודנטים שלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ומחוצה לה. מבט היסטורי מופנה למעמד קהילות נוצריות לתקופותיהן וארצותיהן, קווי מתאר רוחניים וחברתיים, ויחסים בין-דתיים הן במזרח-התיכון ואף מעבר לו.

המחקרים יעסקו במישור הלאומי הפנים-ישראלי וגם בזירה האזורית של המזרח-התיכון. בתוך הפסיפס הדתי-אתני בחברה הישראלית, יתמקדו המחקרים בציבור הנוצרי, על רקע הימצאותו בארץ, מאפייני זהותו ושאיפותיו, שורשיו הארמיים, ומגוון האתגרים שמולם הוא מתמודד. המרכיב הנוצרי בישראל בכל ענפי החיים ראוי שיזכה להבלטה מחקרית מתקנת כעובדה סוציולוגית וכגורם משמעותי בן-זמננו.

 כמו-כן, ולאור תהפוכות מרחיקות-לכת ומסוכנות במרחב האזורי, יעסקו המחקרים בתולדות הנצרות על מגוון הכנסיות והכיתות שלה במזרח-התיכון וצפון אפריקה, על דילמות אידיאולוגיות ותרבותיות שפקדו נוצרים למיניהם, מקומם בשיח הציבורי, אופציות פוליטיות שעמדו לפני קהילות נוצריות, ותרומת הנוצרים בשטחי החיים במדינות בסביבה.

הקרן תעודד כתיבת עבודות מחקר בנושאים הללו, ואת פרסומן והפצתן, על מנת לבצר את המימד הנוצרי בתודעת סגל החוקרים ובעייני הציבור הכללי.