מכתבים לשרי חוץ במדינות אירופה כנגד סימון המוצרים מישראל

מכתב לבישוף מיכאל נזיר עלי

מכתב למאות חברי פרלמנט באירופה

מכתב לעופר עיני


מכתב לחברי קונגרס נגד הסכם הגרעין עם אירן

מכתב פומבי נגד פעילות שוברים שתיקה

מכתב לחברי פרלמנט בשוויץ בעניין מימון תערוכה של שוברים שתיקה בציריך

מכתבים לגורמים שונים בשוויץ בעניין שוברים שתיקה