לימודי ההיסטוריה בקרב העדה הנוצרית דוברת הערבית

הנוצרים תושבי ישראל בני הדת הנוצרית משתייכים לכנסיות וזרמים שונים אשר המדינה בימיה הראשונים הגדירה אותם בטעות כערבים. הטעות בולטת לאור העובדה כי במשך כל 1,044 שנות הכיבוש המוסלמי-ערבי הצליחו הנוצרים לשמור על זהותם ושיוכם הייחודי ואפילו תחת השלטון התורכי האכזרי. בני העדה משתייכים היסטורית לכנסייה המזרחית והם מבני הארץ האותנטיים.


קשיים ואתגרים בגיוס העדה הנוצרית

גיוס העדה הנוצרית לצה"ל, לכוחות הביטחון, לשירות הלאומי-אזרחי, ולהשתלבותה בחברה הישראלית, לאור פעילותו של "פורום גיוס העדה הנוצרית".


שירות בצבא או שירות לאומי כקריטריון לקבלת הטבות מהמדינה

סקירה משפטית תמציתית זו בוחנת את האפשרות לקבוע קריטריון של שירות צבאי או לאומי במתן הטבות מטעם המדינה, ובפרט הטבות המיועדות לאוכלוסייה הערבית בישראל. הסקירה תציג את פסיקת בתי המשפט במדינת ישראל הנוגעת לקביעת קריטריון השירות הצבאי, את החקיקה הרלוונטית המתייחסת למתן הטבות למשרתים בצבא, ואת מסקנותינו בנוגע לעיצוב קריטריון השירות הצבאי בהענקת הטבות למשרתים בצבא או בשירות לאומי.


British aid to the Palestinian Authority: Is it fungible? Can it be reformed? Does it address incitement

The development secretary Justine Greening has recommended that the UK stops spending aid to middle-income countries, and points out that the Department for International Development (DFID) has cut the number of countries receiving aid from the UK, from 43 to 28. 1 The British public is concerned that we spend too much foreign aid on wasteful projects, such as a £15 million grant to Colombian farmers to help reduce flatulence amongst cows, £31 million for Turkey to develop wind energy, and even paying for meetings between Kenyan meteorologists and rain-makers.


Christian Empowerment Council - CEC Recommendations for ENP: Israel Programme

The plight of Christians in the Middle East is a sign that the European Neighbourhood Policy (ENP) needs to adjust its understanding of minorities in the Middle East, and to see Christians as a unique minority with special needs. As representatives of the Christian community in Israel, the Christian Empowerment Council – also known as the Israeli Christian Recruitment Forum – (CEC-I.C.R.F) can offer the European External Action Service guidance in how to implement Israel’s successes with its Christian minority across the different partner countries, and ideally across the entire region. The CEC is particularly concerned with the ENP’s implementation in the ‘Palestine’ programme, as Christians continue to face a range of challenges in regards to human rights.


MUSALAHA

Musalaha is a Christian organization that brings together Palestinian and Israeli believers in Jesus with the purpose of "reconciling" them and encouraging friendships between them. Yet beneath the veneer of peace lurks an anti-Israel and pro-terror agenda.


EAPPI

EAPPI are "ecumenical accompaniers" that follow around Israeli soldiers with the aim of documenting IDF mistreatment of Palestinians, whilst paying no attention to the terror cells in the West Bank - out of which came the murderers of Kristine Luken in 2010, the Fogel family in 2011, TM icrf.nazareth@gmail.com www.CECisrael.org CECIsrael icrf.nazareth@gmail.com www.CECisrael.org CECIsrael the three teenage Israeli yeshiva students in 2014, and the victims at the Har Nof synagogue in 2014.


סקירה משפטית – שירות בצבא כקריטריון לגיטימי לזכאות למלגות

סקירה משפטית תמציתית זו בוחנת את האפשרות לקבוע קריטריון של שירות צבאי או לאומי, במסגרת הקריטריונים לדירוג זכאות למלגות מטעם הועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה )להלן: הות"ת( המיועדות לאוכלוסייה הערבית במדינת ישראל. הסקירה תציג את קרן המלגות מטעם הות"ת והקריטריונים שנקבעו לגביה, את פסיקת בתי המשפט במדינת ישראל הנוגעת לקביעת קריטריון השירות הצבאי ואת מסקנותינו בנוגע לעיצוב קריטריון השירות הצבאי בקרן המלגות של הות"ת.


ממשלות דמוקרטיות בעולם ופעילותן מול ארגונים חוץ פרלמנטריים וקרנות הפועלות נגד האינטרסים של אותן המדינות

בחודש מאי 2015 ממשלת הודו בראשות מודי קצה מהבחישה של מדינות וקרנות זרות בענייניה, בעיקר הכלכליים, ומשרד האוצר ההודי החליט להטיל פיקוח הדוק על "קרן פורד" (אותה קרן שאחראית למימון גופים אנטי-ישראלים רבים בארץ), במהלך שהכניס את קרן פורד לפאניקה מוחלטת והיא עסקה במשך מספר שבועות בארגון לובי סביב הבית הלבן ומחלקת המדינה האמריקאית, על מנת שישפיעו על ממשלתו של מודי לחזור בהם מהחלטתם להטיל פיקוח על פעילותה בהודו כמייצגת של אינטרסים זרים, ועל התרומות שהיא מעבירה לארגונים בהודו הפועלים נגד האג'נדה הממשלתית(1). בהודו מסתבר, תם עידן הפאסיביות שהיה מנת חלקן של מפלגות השמאל לאורך עשרות שנים ומודי ובכירי ממשלתו לא התרגשו מהניסיונות של קרן פורד להפוך את ההחלטה על פיה.