פורום גיוס העדה הנוצרית מקדם ומסייע בגיוס נוצרים לשירות קבע למשטרה.

הפורום נמצא בקשר שוטף עם לשכת הגיוס ואגף משאבי אנוש במשטרה וביחד איתם ניתן הדגש המיוחד לגיוס הנוצרים.

למשטרה מתבצעים גם גיוסים לאקדמאים המיועדים לתפקידים יעודיים.

אנו מזמינים את המעוניינים לשלוח את פרטיהם למשרד הפורום ולהתחיל בתהליך הגיוס למשטרת ישראל.
***כנס גיוס למשטרה***

לבני העדה הנוצרית בוגרי צבא או שירות לאומי או בעלי תואר אקדמאי יתקיים ב 06.04.16 באולם הכנסייה היוונית-אורתודוקסית ביפיע – רחוב מר יעקוב

17:45 – התכנסות והגשת מועמדות לגיוס לנציג הפורום ונציג המשטרה.
18:15 – דברי פתיחה האב גבריאל נדאף
18:25- דברי נציג "הקרן לידידות"
18:35 -הגיוס למשטרה, סקירה על ידי רמ"ח כח אדם נצ"מ אמיר רצון
19:00 – שאלות ותשובות מהקהל
19:15 סיום

נא להביא קורות חיים.

לפרטים: info@cecisrael.org 055-6611685

POLIC E_AD02_HE copy